• eu
  • cz
  • pl
  • ru
  • kz
  • sk

ФИЛЬТРЫ

Фильтроэлементы

MDM, MDS

Код продукта Имя продукта На складе Цена за единицу без учета НДС

027.10003

элемент фильтрующий

CDM101CD1, 10mic. бумага, max. 110 bar, 47 l/min.
EPA11NCC

ДА
15,90 €

027.10296

элемент фильтрующий

CDM101CV1
EPA11NCD

ДА
15,78 €

027.10243

элемент фильтрующий

CDM101MS1
EPA11NME

ДА
25,23 €

027.10446

элемент фильтрующий

CDM102CD1, 10mic. бумага
EPA12NCC

ДА
21,79 €

027.10620

элемент фильтровальный

CDM102FV1
EPA12NFD

ДА
32,63 €

027.10223

элемент фильтрующий

CDM102MS1
EPA12NME

ДА
38,80 €

027.11043

элемент фильтрующий

CDS205CD1
EPG20NCC

ДА
18,67 €

027.10946

элемент фильтрующий

CDS205CV1
EPG20NCD

ДА
21,12 €

027.11199

элемент фильтрующий

CDS210MS1
EPG21NME

ДА
36,19 €

027.11092

элемент фильтрующий

CDS220CV1, 25mic., бумага
EPG22NCD

ДА
24,88 €

027.11034

элемент фильтрующий

CDS310CV1, 25mic., бумага
EPG31NCD

ДА
27,68 €

027.11219

элемент фильтрующий

CDS310FV1
EPG31NFD

ДА
57,15 €

027.10241

элемент фильтрующий

DM101FD1
EPA11NFC

ДА
26,22 €

027.10175

элемент фильтрующий

DM102CV1, 25mic. бумага, max. 110 bar, 58 l/min.
CDM102CV1

ДА
17,52 €