• eu
  • cz
  • pl
  • ru
  • kz
  • sk

ФИЛЬТРЫ

Фильтроэлементы

RFM

Код продукта Имя продукта На складе Цена за единицу без учета НДС

027.10061

элемент фильтрующий

CA151ECV1, 25mic. бумага, max. 12 bar, max. 20 l/min.
ERA52NCC

ДА
22,70 €

027.10013

элемент фильтрующий

CRE008CD1-10mic.,бумага
ERA21NCC

ДА
9,18 €

027.10038

элемент фильтрующий

CRE008CV1, 25 mic. сец. бумага, для фильтра RFM8,max. 3 bar, max. 23 l/min, для фильтра RFM8
ERA21NCD

ДА
9,14 €

027.10719

фильтрующий элемент

CRE008FD1
ERA21NFC

ДА
16,77 €

027.10187

элемент фильтрующий

CRE008MV1, CRE008RT1, 25mic., металл. сетка
ERA21NMD

ДА
17,24 €

027.10026

элемент фильтрующий

CRE015CD1-10mic. спец. бумага,max. 3 bar, max. 40 l/min, для фильтра RFM 15
ERA31NCC

ДА
8,90 €

027.10025

элемент фильтрующий

CRE015CV1-25mic.,бумага
ERA31NCD

ДА
10,28 €

027.10095

элемент фильтрующий

CRE015FD1
ERA31NFC

ДА
20,37 €

027.10167

элемент фильтрующий

CRE015MS1
ERA31NME

ДА
14,87 €

027.10027

элемент фильтрующий

CRE025CD1-10mic.,бумага
ERA32NCC

ДА
11,55 €

027.10028

элемент фильтрующий

CRE025CV1-25mic.,бумага
ERA32NCD

ДА
11,75 €

027.11246

элемент фильтрующий

CRE025FC1
ERA32NFB

ДА
31,09 €

027.10079

элемент фильтрующий

CRE025FD1
ERA32NFC

ДА
28,87 €

027.10173

элемент фильтрующий

CRE025FV1
ERA32NFD

ДА
23,25 €

027.10225

элемент фильтрующий

CRE025MS1
ERA32NME

ДА
21,83 €