• eu
  • cz
  • pl
  • ru
  • kz
  • sk

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Пускатели

Код продукта Имя продукта На складе Цена за единицу без учета НДС

015.10007

контактор

12VDC
46116400

ДА
63,81 €

015.10028

контактор

24 Vcc, 120A, typ "F"
KIT07012.026

ДА
36,75 €

015.10029

контактор

24 Vcc, 150A, typ "F"
KIT07012.019

ДА
33,85 €

015.10020

контактор

ARD 1161, 24V, 150A
11.250.171

ДА
66,21 €

015.10018

контактор

ARD1175 12V 150A
11.250.188

ДА
58,92 €

015.10002

контактор

SW180-12V INT
406101B

ДА
102,84 €

015.10023

контактор

SW180B-3, 24V
406201B

ДА
105,41 €

015.10015

контактор

SW80-3, 12V
401101B

ДА
82,25 €

015.10022

контактор

SW80B-1, 24V
401201B

ДА
86,18 €